Chromium 71.0.3578.98

Chromium 71.0.3578.98

Chromium BSU – 77,4MB – Open Source –
ra khỏi 17 phiếu
5 Stars User Rating
Crom là một dự án mã nguồn mở trình duyệt nhằm mục đích xây dựng một cách an toàn hơn, nhanh hơn và ổn định hơn cho tất cả người sử dụng Internet để kinh nghiệm trên web.

Tổng quan

Chromium là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Chromium BSU.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 24.599 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Chromium là 71.0.3578.98 , phát hành vào ngày 21/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/09/2008.

Chromium đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 77,4MB.

Người sử dụng của Chromium đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Chromium!

Cài đặt

người sử dụng 24.599 UpdateStar có Chromium cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản